Ansettelse

Hva inneholder en skriftlig arbeidsavtale for arbeidstaker?

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, i henhold til de krav som står i arbeidsmiljøloven. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

Les mer »
 

Hva er konkurranseklausuler?

Det er i dag svært vanlig at ansatte pålegges karantene, det vil si at arbeidsavtalene har såkalte konkurranseklausuler. Konkurranseklausuler eller karensklausuler begrenser arbeidstakers mulighet til å benytte seg av sine kunnskaper/forretningshemmligheter etter at han har sluttet i stillingen. Målet er å hindre at arbeidstakeren tar med seg informasjon eller kunder som fører til at bedriften taper penger.

Les mer »
 

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut