Hva er konkurranseklausuler?

Det er i dag svært vanlig at ansatte pålegges karantene, det vil si at arbeidsavtalene har såkalte konkurranseklausuler. Konkurranseklausuler eller karensklausuler begrenser arbeidstakers mulighet til å benytte seg av sine kunnskaper/forretningshemmligheter etter at han har sluttet i stillingen. Målet er å hindre at arbeidstakeren tar med seg informasjon eller kunder som fører til at bedriften taper penger.

Hva er en konkurranseklausul?

En konkurranseklausul en en del av en avtale som gir arbeidstakeren en plikt til å foreta seg bestemte ting eller til å avholde seg fra å foreta seg bestemte ting. Forholdene som plikten dreier seg om er ofte informasjon eller andre elementer ved bedriften som arbeidstakeren skal beholde taushet om.

En urimelig konkurranseklausul vil bli satt til side av domstolen. Konkurranseklausulen må ikke gå lenger enn påkrevet for å verne mot konkurranse. Ofte løses dette ved å koble konkurranseklausulen til lønnsvilkår enten på tiltredelsestidspunktet eller etter fratredelsestidspunktet (etterlønn).

Det er lettere å få den ansatte med å signere en konkurranseklausul hvis den ansatte er enig i og forstår at bedriften har beskyttelsesverdige interesser.

Konkurranseklausulen vil ofte bli kjent ugyldig dersom bedriften også bryter sin del av avtalen, som ved å nekte å utbetale lønn, feriepenger etc. Mener den ansatte seg usaklig oppsagt, vil han kunne kreve en konkurranseklausul satt til side.

Våre advokater bistår gjerne om du har spørsmål om konkurranseklausuler.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut