Hva inneholder en skriftlig arbeidsavtale for arbeidstaker?

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, i henhold til de krav som står i arbeidsmiljøloven. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

Hvis arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet.

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om arbeidsforholdet, og som inkluderer: partenes identitet, arbeidsstedet, en beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel eller stillingsbeskrivelse, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, eventuell prøvetid, ferie etc, oppsigelsesfrister, lønn, goder, ukentlig arbeidstid, samt eventuelle tariffavtaler etc.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut