Arbeidsrett - Oversikt

Hva er en usaklig oppsigelse?

Usaklige oppsigelser kjennestegnes ved tre ting: De tar utenforliggende hensyn, er uten god grunn, eller så lider grunnlaget for oppsigelsen på faktiske feil. Det er svært strenge krav til både saklig grunn og korrekt saksbehandling, så det skal lite til for at oppsigelsen vil bli usaklig etter norsk rett.

Les mer »
 

Forskjellen på oppsigelse og avskjed

Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed. Hovedforskjellen er at ved en oppsigelse så løper det en oppsigelsesfrist. Mens ved en avskjed må man gå på dagen. Her får du full oversikt over reglene.

Les mer »
 

Avskjed, hva skal til?

Et arbeidsforhold kan opphøre på to måter. Ved oppsigelse eller ved avskjedigelse. Avskjedigelse er en alvorlig reaksjon og det kreves svært gode grunner til for å gi avskjed. Den som får avskjed må fratre stillingen umiddelbart, mens ved oppsigelse har den som blir oppsagt rett til å stå i arbeid i hele oppsigelsestiden. Det er normalt ikke lov å gi avskjed, hvis man istedet skulle gitt en oppsigelse.

Les mer »
 

Hva skal man gjøre når avskjeden er feil?

Arbeidstaker har rett til å kreve forhandlinger. Du kan også kan gå til søksmål. Vinner du kan du få jobben tilbake og en erstatning. Om man er avskjediget bør man søke juridisk bistand for å ivareta sine rettigheter.

Les mer »
 

Hvordan si opp en ansatt? Formkrav ved oppsigelse.

Reglene om oppsigelse av arbeidstaker er inntatt i arbeidsmiljølovens kapitel 15. Det er både formelle formkrav som må være oppfylt, samt saklighetskrav. Det viktigste for arbeidsgiver å huske er at formkravene er i orden. Les mer om hvordan du som arbeidsgiver gir en korrekt oppsigelse her.

Les mer »
 

Huskeliste for sluttpakker

Det er ingen lov som regulerer spørsmålet om sluttpakker. Men sluttpakker har rettslig betydning fordi de er en kontrakt om hvem som skal ha hva ved avslutningen av et arbeidsforhold. Både arbeidstakere og arbeidsgivere bør søke juridisk bistand ved inngåelse av sluttpakker. Her får du noen råd om hva bør avtales og klargjøres i en sluttpakke.

Les mer »
 

Hva er en god sluttpakke?

Skal du godta sluttpakken? Er den GOD? Hvilke krav kan man stille? Dette bør du tenke på ved vurderingen av om man skal godta en sluttpakke. Det typiske for sluttpakkeavtaler er at arbeidstaker får en fordel ut over lønn i oppsigelsestiden.

Les mer »
 

Er det noen lov som regulerer spørsmålet om sluttpakke?

Arbeidsmiljøloven gjelder i arbeidsforhold. I denne loven finnes det ingen regler om sluttpakker. I Norsk rett har vi avtalefrihet, dvs at det er opp til partene selv om de vil inngå en sluttpakke og hva innholdet i sluttpakken skal være.

Les mer »
 

Hva er konkurranseklausuler?

Det er i dag svært vanlig at ansatte pålegges karantene, det vil si at arbeidsavtalene har såkalte konkurranseklausuler. Konkurranseklausuler eller karensklausuler begrenser arbeidstakers mulighet til å benytte seg av sine kunnskaper/forretningshemmligheter etter at han har sluttet i stillingen. Målet er å hindre at arbeidstakeren tar med seg informasjon eller kunder som fører til at bedriften taper penger.

Les mer »
 

Dine rettigheter ved permittering?

Under permittering opphører arbeidsplikten og lønnsplikten midlertidig, mens arbeidsforholdet består. Arbeidstaker er fortsatt ansatt, og har rett og plikt til å få tilbake arbeidet når permitteringen opphører. Pass på at permitteringen ikke er en skjult oppsigelse.

Les mer »
 

Oppsigelse begrunnet i arbeidsgiver eller arbeidstakerens forhold

Hva må en oppsigelse være begrunnet med for å være saklig? For at en oppsigelse skal være saklig må den være begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiver eller arbeidstakers forhold.

Les mer »
 

Hvordan forhandle en god sluttpakke?

En sluttpakke er en frivillig avtale om at arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidsgiver har ingen plikt til å tilby dette. Men arbeidstakeren kan alltid kreve det. Husk at dersom du som arbeidstaker foreslår en sluttpakke, kan du ha problemer med å bli trodd på at du ønsker jobben tilbake ved en eventuell oppsigelse senere.

Les mer »
 

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut