Forskjellen på oppsigelse og avskjed

Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed. Hovedforskjellen er at ved en oppsigelse så løper det en oppsigelsesfrist. Mens ved en avskjed må man gå på dagen. Her får du full oversikt over reglene.

Det er viktig å vite forskjellen på oppsigelse og avskjed.
 
Oppsigelse
•Det løper en oppsigelsesfrist.
•Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 kan en arbeidstaker ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.
•Arbeidstakeren har rett til å stå i stillingen inntil saken er rettskraftig avgjort.

Avskjed
•Man går på dagen.
•Etter arbeidsmiljøloven § 15-4 kan en arbeidsgiver avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
•Arbeidstakeren har ikke rett til å stå i stillingen inntil saken er avgjort.

Både oppsigelse og avskjed skal gis skriftlig og inneholde de formkrav som fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-4.

Arbeidsgiver plikter ikke å skrive hva som er årsaken til oppsigelsen/avskjeden i selve oppsigelsesbrevet eller avskjedsbrevet. Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver gi begrunnelse for oppsigelsen eller avskjeden.

Spør oss gratis om din sak.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut