Avskjed

Avskjed, hva skal til?

Et arbeidsforhold kan opphøre på to måter. Ved oppsigelse eller ved avskjedigelse. Avskjedigelse er en alvorlig reaksjon og det kreves svært gode grunner til for å gi avskjed. Den som får avskjed må fratre stillingen umiddelbart, mens ved oppsigelse har den som blir oppsagt rett til å stå i arbeid i hele oppsigelsestiden. Det er normalt ikke lov å gi avskjed, hvis man istedet skulle gitt en oppsigelse.

Les mer »
 

Hva skal man gjøre når avskjeden er feil?

Arbeidstaker har rett til å kreve forhandlinger. Du kan også kan gå til søksmål. Vinner du kan du få jobben tilbake og en erstatning. Om man er avskjediget bør man søke juridisk bistand for å ivareta sine rettigheter.

Les mer »
 

Formkrav ved avskjed?

En avskjed skal gis skriftlig. Avskjeden skal enten overleveres personlig til arbeidstaker eller sendes i rekommandert brev til arbeidstaker.

Les mer »
 

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut