Nedbemanning-sluttpakker

Er det noen lov som regulerer spørsmålet om sluttpakke?

Arbeidsmiljøloven gjelder i arbeidsforhold. I denne loven finnes det ingen regler om sluttpakker. I Norsk rett har vi avtalefrihet, dvs at det er opp til partene selv om de vil inngå en sluttpakke og hva innholdet i sluttpakken skal være.

Les mer »
 

Huskeliste for sluttpakker

Det er ingen lov som regulerer spørsmålet om sluttpakker. Men sluttpakker har rettslig betydning fordi de er en kontrakt om hvem som skal ha hva ved avslutningen av et arbeidsforhold. Både arbeidstakere og arbeidsgivere bør søke juridisk bistand ved inngåelse av sluttpakker. Her får du noen råd om hva bør avtales og klargjøres i en sluttpakke.

Les mer »
 

Hva er en god sluttpakke?

Skal du godta sluttpakken? Er den GOD? Hvilke krav kan man stille? Dette bør du tenke på ved vurderingen av om man skal godta en sluttpakke. Det typiske for sluttpakkeavtaler er at arbeidstaker får en fordel ut over lønn i oppsigelsestiden.

Les mer »
 

Hvordan forhandle en god sluttpakke?

En sluttpakke er en frivillig avtale om at arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidsgiver har ingen plikt til å tilby dette. Men arbeidstakeren kan alltid kreve det. Husk at dersom du som arbeidstaker foreslår en sluttpakke, kan du ha problemer med å bli trodd på at du ønsker jobben tilbake ved en eventuell oppsigelse senere.

Les mer »
 

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut