Er det noen lov som regulerer spørsmålet om sluttpakke?

Arbeidsmiljøloven gjelder i arbeidsforhold. I denne loven finnes det ingen regler om sluttpakker. I Norsk rett har vi avtalefrihet, dvs at det er opp til partene selv om de vil inngå en sluttpakke og hva innholdet i sluttpakken skal være.

Hva er en sluttpakke?

Vurderer man å inngå en sluttpakke og lurer på hva den bør inneholde eller hvordan den bør utformes, bør man finne ut hva som er vanlig i bransjen eller i bedriften. Dette kan ofte være vanskelige, fordi slike avtaler ofte er hemmelige.

Sluttpakke er navnet på avtaler som inngås som et ledd i avslutningen av et arbeidsforhold. En sluttpakke kan forhandles frem dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn ønsker å avslutte arbeidsforholdet, og arbeidstaker ønsker å fortsette i virksomheten. Partene kan i denne situasjonen avtale seg fram til en minnelig ordning av hvordan arbeidsforholdet skal avsluttes.

Ved en usaklig oppsigelse kan tvisten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses ved at det inngås en avtale om sluttpakke.

Hva er den rettslige betydningen av en sluttpakke?

Ved avtalen om sluttpakke sier enten arbeidstaker opp sin stilling eller sier fra seg adgangen til å imøtegå oppsigelsen ved rettslige skritt. Alternativet er at partene blir enige om at arbeidsforholdet opphører og en fratredelsesdato avtales.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut