Huskeliste for sluttpakker

Det er ingen lov som regulerer spørsmålet om sluttpakker. Men sluttpakker har rettslig betydning fordi de er en kontrakt om hvem som skal ha hva ved avslutningen av et arbeidsforhold. Både arbeidstakere og arbeidsgivere bør søke juridisk bistand ved inngåelse av sluttpakker. Her får du noen råd om hva bør avtales og klargjøres i en sluttpakke.

En sluttpakke gis i forbindelse med oppsigelse. Det kan være snakk om en nedmanningsprosess eller en oppsigelse som er begrunnet i arbeidstakers forhold. Bedriftens interesse i en sluttpakke er å få en rask, konfliktløs og billig avvikling av arbeidsforholdet. Arbeidstakeren ønsker normalt primært å beholde jobben sin, men dersom det ikke er mulig, ønsker arbeidstaker å få mest mulig lønn eller andre goder. Arbeidstaker ønsker når han godtar en sluttpakke å redusere de negative konsekvensene av å miste arbeid og inntekt.

Hvordan bør en sluttpakke utformes?

En sluttpakke bør alltid være skriftlig. Sørg for å få med alt man avtaler i sluttpakken. Da unngår man senere tvist om hva man har avtalt.

Hva bør avtales og klargjøres i en sluttpakke?

Under kommer en liste over en del ting som bør avtales i en sluttpakke. Selve avtalen kan gjerne inneholde mer og være mer utfyllende - enkelte ganger kan det være andre ting som også bør avtales og klargjøres i sluttavtalen.

  1. For det første bør det avtales opphørstidspunkt for arbeidsforholdet. Når man selv er tjent med å fratre stillingen, må man selv vurdere. Har man annet arbeid å gå til eller må man søke ny jobb?
  2. Avklar om sluttpakken inneholder konkurranseklausuler.  Konkurranseklausuler er bestemmelser som innebærer at du i en periode ikke skal kunne ta arbeid hos konkurrenter. Man bør i utgangspunktet være forsiktig med å inngå sluttpakker med denne typen klausuler.
  3. Få avklart om du i oppsigelsestiden / avtaletiden har en plikt til å arbeide for bedriften. Har du en arbeidsplikt, hvor lenge den varer, i hele eller bare i deler av oppsigelsestiden / avtaleperioden.

Få avklart om man eventuelt har en rett til å arbeide i bedriften i oppsigelsestiden / avtaleperioden.

Det er viktig å få avklart om man har rett til å kunne fratre stillingen, hvis man eventuelt får nytt arbeid.

I tillegg bør det avklares om det blir avkorting av lønn eller etterlønn hvis man får annet arbeid.

  1. Avtal om det skal beregnes feriepenger av sluttpakken.
  2. Få avklart konsekvensene for deg av å bli utmeldt av bedriftens pensjonsordninger.
  3. Det må avtales hvor stort det samlede vederlaget skal være og hvordan det eventuelt skal beregnes. Spesifiser hva som er lønn og hva som er ytelse ut over lønnen. Avtal når vederlaget skal utbetales, og om det skal utbetales som en engangsytelse eller utbetales over en periode.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut