Hvordan forhandle en god sluttpakke?

En sluttpakke er en frivillig avtale om at arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidsgiver har ingen plikt til å tilby dette. Men arbeidstakeren kan alltid kreve det. Husk at dersom du som arbeidstaker foreslår en sluttpakke, kan du ha problemer med å bli trodd på at du ønsker jobben tilbake ved en eventuell oppsigelse senere.

For bedriften kan en sluttpakke økonomisk sett ofte være det samme som en rettssak om en oppsigelse. Den ansatte vil ofte foretrekke sluttpakke, fremfor en oppsigelse. Arbeidsgiver bør drøfte dette med den ansatte, slik arbeidsmiljøloven krever (alternativer til oppsigelse).

En eventuell oppsigelse, hvis man ikke blir enig om en sluttpakke, skal være skriftlig og formriktig.

Hvordan er en god sluttpakke; eksempler?

Størrelsen og innholdet i en sluttavtale vil avhenge av de konkrete omstendighetene i bedriften. Vi har sett at sluttpakker i praksis varierer fra 2 ukers lønn til 2 års lønn. En sluttpakke kan være etterlønn (etter at du har sluttet), og en sluttpakke kan inkludere en delvis plikt til å arbeide under oppsigelsestiden (i tiden sluttpakken løper). Du kan også avtale å få sluttpakke i form av studiestipend på ca 90.000 kr. Annet innhold i sluttpakker er ofte kurs, tilbud om karreierekonsulent, utplassering eller lønn under frivillig arbeid. En arbeidstaker som er utsatt for noe urettmessig, vil kunne ha krav på skattefri oppreisning på opptil rundt 100.000 kr.

Er du ansatt bør du kontakte tillitsvalgt og fagforening for bistand tidligst mulig, eventuelt oss i OppsigelsesAdvokat.no.

Er du arbeidsgiver bør du være obs på at arbeidsmiljøloven har svært mange snubletråder, så bruk gjerne en OppsigelsesAdvokat i løpet av prosessen.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut