Oppsigelse

Hva er en usaklig oppsigelse?

Usaklige oppsigelser kjennestegnes ved tre ting: De tar utenforliggende hensyn, er uten god grunn, eller så lider grunnlaget for oppsigelsen på faktiske feil. Det er svært strenge krav til både saklig grunn og korrekt saksbehandling, så det skal lite til for at oppsigelsen vil bli usaklig etter norsk rett.

Les mer »
 

Usaklig om arbeidsgiver har annet passende arbeid.

Oppsigelsen er ikke saklig begrunnet om arbeidsgiver kan tilby annet passende arbeid i bedriften. Dette gjelder dersom man er sagt opp på grunn av bedriftens forhold.

Les mer »
 

Arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrister

Av arbeidsmiljølovens § 15-3 står det hvor lange oppsigelsesfristene skal være. Lovens oppsigelsesfrister kan fravikes i avtaler, men bare til fordel/gunst for arbeidstaker. Lovens oppsigelsesfrister er:
Les mer »
 

Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold

Oppsigelse begrunnet i virksomheten sitt forhold vil kort sakt si at oppsigelsen må være begrunnet i bedriften sin økonomiske situasjon. Det vil f.eks si driftsinnskrenkninger eller rasjoneringstiltak.

Les mer »
 

Advokatens råd: Ikke skriv under på din egen oppsigelse

I forhold til oppsigelse har arbeidstakere et sterkt vern etter norsk rett, men dette vernet gjelder kun dersom du som arbeidstaker blir sagt opp. Signerer du på din egen oppsigelse eller skriver under at du sier opp selv (mot din egen vilje), mister du mange rettigheter. Ofte vil arbeidsgiver anbefale arbeidstaker å signere på egen oppsigelse. Vi anbefaler arbeidstakere som opplever dette, å søke råd fra advokat før de skriver under på noe.

Les mer »
 

Oppsigelse begrunnet i arbeidsgiver eller arbeidstakerens forhold

Hva må en oppsigelse være begrunnet med for å være saklig? For at en oppsigelse skal være saklig må den være begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiver eller arbeidstakers forhold.

Les mer »
 

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut