Advokatens råd: Ikke skriv under på din egen oppsigelse

I forhold til oppsigelse har arbeidstakere et sterkt vern etter norsk rett, men dette vernet gjelder kun dersom du som arbeidstaker blir sagt opp. Signerer du på din egen oppsigelse eller skriver under at du sier opp selv (mot din egen vilje), mister du mange rettigheter. Ofte vil arbeidsgiver anbefale arbeidstaker å signere på egen oppsigelse. Vi anbefaler arbeidstakere som opplever dette, å søke råd fra advokat før de skriver under på noe.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan si opp arbeidsforholdet. Dersom arbeidsgiver sier deg opp har du alle rettighetene i behold etter arbeidsmiljøloven som vern mot usaklig oppsigelse, rett til forhandlinger, rett til å fortsette i stillingen med mer. Samtidig har man krav på dagpenger fra NAV. Dersom du som arbeidstaker selv sier opp arbeidsforholdet mister du derimot det sterke oppsigelsesvernet som arbeidsmiljøloven gir deg, og andre rettigheter.

Som arbeidstaker har man rett til å si opp arbeidsforholdet etter arbeidsmiljøloven. Oppsigelse fra arbeidstaker må i utgangspunktet være skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-4 første ledd.

Ved å si opp arbeidsforholdet selv, eller signere på sin egen oppsigelse, fraskriver man seg rettigheter etter arbeidsmiljøloven og krav på lønn fra arbeidsgiver. Når man selv fraskriver seg krav på lønn, har ikke rett til dagpenger for den perioden lønnen er ment å dekke fra NAV. Man mister derfor ikke bare rettigheter etter arbeidsmiljøloven ved å si opp arbeidsforholdet, man mister også rettigheter og goder etter andre lover.

Vårt tips er derfor; ikke si opp arbeidsforholdet eller skriv under på din egen oppsigelse.

Spør oss om dette.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut