Arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrister

Av arbeidsmiljølovens § 15-3 står det hvor lange oppsigelsesfristene skal være. Lovens oppsigelsesfrister kan fravikes i avtaler, men bare til fordel/gunst for arbeidstaker. Lovens oppsigelsesfrister er:
Oppsigelsesfrister
 
 

I prøvetiden

 
14 dager
De første fem årene
En måned
Etter fem års tilsetting
Minst to måneder
Etter ti års tilsetting
Minst tre måneder
Etter ti års tilsetting og fylte 50 år
Minst fire måneder
Etter ti års tilsetting og fylte 55 år
Minst fem måneder
Etter ti års tilsetting og fylte 60 år
Minst seks måneder

 

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut