Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold

Oppsigelse begrunnet i virksomheten sitt forhold vil kort sakt si at oppsigelsen må være begrunnet i bedriften sin økonomiske situasjon. Det vil f.eks si driftsinnskrenkninger eller rasjoneringstiltak.

Oppsigelsen må være et egnet middel til å forbedre bedriftens resultat.

Det er ikke krav om at bedriften nærmest vil gå konkurs dersom oppsigelsen ikke blir gjennomført. Ved avgjørelsen av om oppsigelsen har saklig grunn skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.

Når oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold oppstår også spørsmålet om hvem som skal sies opp. Hvem skal sies opp sier loven ingen ting om, men i tariffavtalene er det som hovedregel slik at ansinitetsprinsippet skal følges.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut