Usaklig om arbeidsgiver har annet passende arbeid.

Oppsigelsen er ikke saklig begrunnet om arbeidsgiver kan tilby annet passende arbeid i bedriften. Dette gjelder dersom man er sagt opp på grunn av bedriftens forhold.

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold er det viktig å være klar over at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker.

Har virksomheten annet passende arbeid å tilby arbeidstaker, skal dette arbeidet tilbys arbeidstaker om arbeidstaker kan utføre jobben på en rimelig god måte.

Arbeidstaker kan ikke kreve å bli tilbudt en stilling med samme ansvar eller lønnstrinn som før. Arbeidsgiver plikter ikke å opprette en stilling det ikke er behov for, men skal omplassere arbeidstakeren hvis det er en passende ledig stilling eller udekket arbeidsbehov. Omplasseringsplikten er i en viss grad videre, jo større bedriften er.

Spør oss om din oppsigelse og eventuell erstatning i dag. Få gratis svar.

 

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut