Permittering

Regler ved permittering

Hva er permittering? Permittering er midlertidig opphør av arbeidstakers plikt til å arbeide og arbeidsgivers plikt til å utbetale lønn. Det er arbeidsgiver som kan gå til permittering av ansatte. Dessverre er det en del arbeidsgivere som bruker permittering feil. Her får du en full oversikt over de regler som gjelder ved permittering - i kortversjon.

Les mer »
 

Permittering som skjult oppsigelse

Arbeidsgivere velger noen ganger å permittere i stedet for si opp (gi oppsigelse). Dette gjøres selv om de permitterte ikke vil få tilbake jobben. Arbeidsgiver spekulerer i at arbeidstaker innen utløpet av permitteringsperioden skaffer seg ny jobb. En slik "skjult oppsigelse" likestilles med en usaklig oppsigelse etter arbeidsmiljøloven og kan gi rett til jobben tilbake og eller erstatning.

Les mer »
 

Saklig grunn ved permittering - usaklig permittering

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn for at permitteringen skal være lovlig. Går bedriften svært dårlig, behøver ikke dette være god nok grunn til å permittere. Arbeidsgiver har normalt saklig grunn for permittering når forhold ved driften umuliggjør drift for en midlertidig periode. Utvelgelse må også være saklig.

Les mer »
 

Dine rettigheter ved permittering?

Under permittering opphører arbeidsplikten og lønnsplikten midlertidig, mens arbeidsforholdet består. Arbeidstaker er fortsatt ansatt, og har rett og plikt til å få tilbake arbeidet når permitteringen opphører. Pass på at permitteringen ikke er en skjult oppsigelse.

Les mer »
 

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut