Permittering som skjult oppsigelse

Arbeidsgivere velger noen ganger å permittere i stedet for si opp (gi oppsigelse). Dette gjøres selv om de permitterte ikke vil få tilbake jobben. Arbeidsgiver spekulerer i at arbeidstaker innen utløpet av permitteringsperioden skaffer seg ny jobb. En slik "skjult oppsigelse" likestilles med en usaklig oppsigelse etter arbeidsmiljøloven og kan gi rett til jobben tilbake og eller erstatning.

Arbeidsgiver vil i disse tilfellene unngå den risiko det er å si opp noen og også unngå å betale lønn i oppsigelsestiden. Dette betegnes som en "skjult oppsigelse".

Mener arbeidstaker at oppsigelse burde vært gitt og ikke permittering, kan vedkommende kreve et forhandlingsmøte. Kommer man ikke til enighet må søksmål vurderes.

Dersom permitteringen i realiteten er en oppsigelse, og ikke oppfyller kravene til en saklig oppsigelse, vil oppsigelsen kunne bli kjent ugyldig av en domstol. Du vil kunne få jobben tilbake. Arbeidstaker vil også kunne bli tilkjent erstatning.

Spør oss gratis som permittering og skult oppsigelse. Få svar.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut