Saklig grunn ved permittering - usaklig permittering

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn for at permitteringen skal være lovlig. Går bedriften svært dårlig, behøver ikke dette være god nok grunn til å permittere. Arbeidsgiver har normalt saklig grunn for permittering når forhold ved driften umuliggjør drift for en midlertidig periode. Utvelgelse må også være saklig.

Saklig grunn foreligger hvis arbeidsgiver ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en rasjonell eller økonomisk forsvarlig måte. Eksempler på dette kan være sviktende omsetning eller tap av arbeidsoppdrag. Det er imidlertid ikke et vilkår at bedriften går i underskudd. Det er heller ikke slik at dårlig økonomi i seg selv er tilstrekkelig grunnlag for permittering.

Arbeidsgiver har normalt saklig grunn for permittering når forhold ved driften umuliggjør drift for en midlertidig periode. Arbeidsgiver bør i utgangspunktet ikke ha et lengre perspektiv enn 6-9 måneder frem i tid.

Til vurderingen står også at selve utvelgelse av hvem som skal permitteres må være saklig.

Det må vurderes nøye gjennom en konkret vurdering om det foreligger grunnlag for permittering, eller om man heller burde foretatt oppsigelser. Fremstår det som sannsynlig at økonomien er dårlig kun for en kortere periode, vil løsningen være å permittere de ansatte.

Derimot bør arbeidsgiver velge oppsigelse hvis den økonomisk dårlige situasjonen vurderes til a være langvarig eller permanent.

Permittering skal ikke brukes som noe alternativ til oppsigelse. Urettmessig bruk av permittering kan gi arbeidstaker erstatningskrav mot arbeidsgiver for tapt inntekt.

Permittering har normalt en yttergrense for lovlig permittering på 30 uker.

Under permittering mottar arbeidstaker dagpenger. Dette kalles permitteringslønn. Arbeidstaker bør melde fra til NAV samme dag permitteringen starter, slik at du får rett til dagpenger fra den dagen arbeidsgiverperioden opphører.

Spør oss om permittering.

Spør oss nå

  • Fyll inn i skjemaet
  • Eksperter svarer
  • Konfidensielt svar innen 5 dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut